אנשי מקצוע

העמותה מאמינה בכוחם של חבריה, בעמוד זה ניתן למצוא פרילנסרים, חברי העמותה, על פי חתך מקצועות

על העמותה לקידום הפרילנס בישראל